Bestyrelsen i Føns Nærvarme a.m.b.a.

 

Ved den ordinære generalforsamling den 6. april 2017 og efterfølgende konstituerende bestyrelsesmøde blev følgende valgt til bestyrelsen:

Formand

Ole Back

ole_back@hotmail.com

Næstformand

Per Hauptmann

ph-trading@fisker.mail.dk

Kasserer

Michael Rasmussen

michael.joern.rasmussen@rasmussen.mail.dk

Sekretær

Annette Bekker

anbe964@gmail.com

Kvalitetsansvarlig - Energispare

Jacob Riise

jbe@f10.dk

Bestyrelsesmedlem

Bo Juul Nielsen

bo.juulnielsen@middelfart.dk

 

 

 

Suppleant

Torben Andreasen

ta@aquila.dk

Suppleant

Alex Gren

ag@f10.dk