Føns Nærvarme er opstået ud af et initiativ: Føns - Bæredygtig landsby, som vort lokaludvalg startede i 2011 i samarbejde med Middelfart Kommune. Mange beboere deltog i nogle arbejdsgrupper, som undersøgte mulighederne for at udnytte forskellige vedvarende energikilder - sol, vind, energi fra jord og havvand. Arbejdsgrupperne konkluderede, at skal VE-kilder udnyttes i større stil, må der etableres et lokalt fjernvarmenet. Mange har ikke mulighed for at lave individuelle tiltag.

 

Så det gik vi i gang med i 2012. Når vi forhørte os hos det nærmeste fjernvarmeværk, fik vi at vide, at vi var for små. De var meget flinke at tale med, men værket ville ikke engagere sig i vor opgave. At vi er (for) små, har vi sidenhen fået bekræftet mange steder. I hvert fald ville det kræve en meget stor tilslutning, hvis det skulle lade sig gøre.

 

Vi fik lavet en planlægningsrapport i december 2012, som viste, at et halmfyret system ville kunne hænge sammen - også økonomisk - hvis vi havde en stor tilslutningsprocent. Men det frygtede initiativtagerne, at vi ikke kunne nå i Føns.

 

Så inviterede kommunen os på en tur sammen med politikere og embedsmænd til Samsø for at se deres meget aktive indsats for at gøre øen bæredygtig.

 

Her så vi, hvordan man i Ballen og Onsbjerg fik store tilslutningsprocenter ved at tage forbrugere med for en meget lille/en symbolsk tilslutningsafgift. Da vore politikerne samtidig lovede os, at vi kunne få en kommunegaranti til sikkerhed for lån til anlægsomkostninger, gik vi alligevel i gang.

 

I foråret 2013 havde vi interessetilkendegivelser fra knapt 40 husstande i den vestlige del af landsbyen - det var op mod 70% i den del. Bedre kunne vi ikke forvente det i en planlægningsfase. Og i oktober 2013 blev Føns Nærvarme a.m.b.a. stiftet med 37 forbrugere. Andelsindskuddet var - og er stadig - 2500 kr.

 

En myndighedsbehandling blev igangsat med en tidsplan, som viste, at vi kunne levere varme til forbrugerne i oktober 2014. Samtidig blev anlægsarbejderne projekteret og udbudt. Høringer i forbindelse med planbehandlingen gav indsigelser, og licitationen på halmanlæg gav for høje anlægsomkostninger. Derfor blev planerne justeret, så vi indførte et flisfyret anlæg i stedet for halm. Og varmecentralen blev lagt ind i nogle eksisterende landbrugsbygninger, som var taget ud af drift.

 

Det medførte en forsinkelse af tidsplanen på 1 år. Men vi kom i gang. Den 1. oktober 2015 blev anlægget, som nu forsyner 43 forbrugere, indviet af energiminister Lars Christian Lilleholt og borgmester Steen Dahlstrøm, Middelfart.