For at kunne modtage varme fra Føns Nærvarme a.m.b.a. skal du betale en tilslutningsafgift.

 

Pr. 1. juli 2018 er vores varmepriser revideret. De er fordelt mellem et fast bidrag og en forbrugsafgift.

 

Fast bidrag:

 

Afgiften pr. kvadratmeter udgør: kr. 50,00 kroner pr kvadratmeter BBR areal.

 

Indeholder boligen uopvarmede bygninger, lofter eller lignende kan de søges fritaget for fast afgift. Det er bestyrelsen der er myndighed her. En fritagelse kan senere laves om, f.eks i forbindelse med, at den uopvarmede boligdel/bygning udstyres med varmekilder.

 

I prisen der opkræves pr kvadratmeter boligareal på BBR er indeholdt provisionen der skal betales på vores kommunegaranti.

 

Forbrugsafgift:

 

Energiforbruget (aflæst på boligens varmemåler): kr. 830,00 pr. forbrugt megawattime

 

Vores samlede priser og gebyrer kan hentes her.