Støtteforeningen - Føns Bæredygtig Landsby - Energioptimering

Ronæsbrovej 5C

5580 Nørre Aaby

Telefon: 5117 4317

e-mail: sf-foens-bl-e@outlook.dk

CVR.nr. 37506494

Bank: 0755 – 322 69 48731

 

 

Velkommen til Støtteforeningen - Føns Bæredygtig Landsby - Energioptimering.

 

Støtteforeningen skal i sit virke skabe indtægter, der kan anvendes til energioptimering og grøn omstilling af Føns - Bæredygtig landsby i forbindelse med Føns Nærvarme a.m.b.a.

 

Indtægterne kan f.eks. komme fra afholdelse af foredrag eller ansøgte fondsmidler.

 

Anvendelsen af midlerne kan f.eks. være:

•uddannelse af nøglepersoner

•støtte, honorering og påskønnelse af nøglepersoner

•betaling af teknisk, økonomisk og administrativ råd og vejledning

•betaling af fysiske anlæg

•betaling af forbedringer til nuværende anlæg

•mv.