Selskabets hovedformål er at etablere og drive energiforsyningsanlæg og distribuere energi i forsyningsområdet.

 

Selskabet skal tilstræbe at energi produceres på vedvarende energikilder i den udstrækning økonomi og teknisk robusthed gør det attraktivt.