Bestyrelsen i Føns Nærvarme a.m.b.a.


Ved den ordinære generalforsamling den 6. april 2017 og efterfølgende konstituerende bestyrelsesmøde blev følgende valgt til bestyrelsen:

Formand

Ole Back

ole_back@hotmail.com

Næstformand

Per Hauptmann

ph-trading@fisker.mail.dk

Kasserer

Michael Rasmussen

michael.joern.rasmussen@rasmussen.mail.dk

Sekretær

Annette Bekker

anbe964@gmail.com

Kvalitetsansvarlig - Energispare

Jacob Riise

jbe@f10.dk

Bestyrelsesmedlem

Bo Juul Nielsen

bo.juulnielsen@middelfart.dk
Suppleant

Torben Andreasen

ta@aquila.dk

Suppleant

Jacob Stokholm

jacobstokholm@gmail.com
Februar 2015
Februar 1015
Februar 2015
Februar 2015
Februar 2015
Februar 2015
Februar 2015
Februar 2015
Februar 2015
Februar 2015
Februar 2015
Februar 2015
Februar 2015
Februar 2015
Februar 2015
Februar 2015