Den energibesparelse, der opnås ved konvertering til Føns Nærvarme, tilhører, jvf. leveringsaftale selskabet.


I øvrigt henvises til energistyrelsen, for yderligere energibesparende tiltag der kan udløse tilskud.


Energibesparelser opnås f.eks. ved:


  • Alle former for isoleringsopgaver
  • Udskiftning af ældre vinduer til energiglas eller energiruder
  • Opsætning af solfangere
  • Installation af jord- eller solvarme
  • Udskiftning af kedel/fyr med et nyt og mere energieffektivt fyr
  • Opsætning af varmepumper
  • Samt de fleste former for renoveringer, hvor energiforbruget nedsættes


Læs mere om Energistyrelsens retningslinier i bekendtgørelsen om energispareydelser i net og distributionsvirksomheder.


Føns Nærvarmes kvalitetssikringssystem er udarbejdet for at håndtere vores arbejde med realisering af energispareforpligtelsen og sikre, at vi lever op til kravene, der følger af Energispareaftalen af 16. december 2016.


Vi benytter Dansk Fjernvarmes kvalitetssikringssystemsskabelon, der er en tilretning af den af Energistyrelsen udgivne skabelon, som kan findes på Energistyrelsens hjemmeside, www.ens.dk. 


En kopi af skabelonen kan hentes her.


Februar 2015
Februar 1015
Februar 2015
Februar 2015
Februar 2015
Februar 2015
Februar 2015
Februar 2015
Februar 2015
Februar 2015
Februar 2015
Februar 2015
Februar 2015
Februar 2015
Februar 2015
Februar 2015