For at kunne modtage varme fra Føns Nærvarme a.m.b.a. skal du betale en tilslutningsafgift.


Varsel om prisforhøjelse

 

Den 01.02.2019 varslede vi en prisforhøjelse.

 

Siden er der sket det, at vi har fået en anmodning fra en forbruger med ønske om et varsel på 3 måneder i forhold til prisforhøjelser, samt at Forsyningstilsynet på baggrund af en dom fra december 2018 barsler med en vejledning, der siger at varmeværker skal varsle prisforhøjelser med 3 måneder.

 

På den baggrund, har vi valgt at den varslede prisforhøjelse denne gang effektueres med virkning fra den 01.05.2019.

 

Når Forsyningstilsynets vejledning foreligger, vil den danne grundlag for fremtidige varslinger.

 

Priser


Med effektuering pr. 1. maj 2019 er vores varmepriser revideret. De er fordelt mellem et fast bidrag og en forbrugsafgift.

 

Fast bidrag:

 

Afgiften pr. kvadratmeter udgør: kr. 55,00 kroner pr kvadratmeter BBR areal.

 

Indeholder boligen uopvarmede bygninger, lofter eller lignende kan de søges fritaget for fast afgift. Det er bestyrelsen der er myndighed her. En fritagelse kan senere laves om, f.eks i forbindelse med, at den uopvarmede boligdel/bygning udstyres med varmekilder.

 

I prisen der opkræves pr kvadratmeter boligareal på BBR er indeholdt provisionen der skal betales på vores kommunegaranti.

 

Forbrugsafgift:

 

Energiforbruget (aflæst på boligens varmemåler): kr. 830,00 pr. forbrugt megawattime.

 

Vores samlede priser og gebyrer kan hentes her.

 

 

 

Februar 2015
Februar 1015
Februar 2015
Februar 2015
Februar 2015
Februar 2015
Februar 2015
Februar 2015
Februar 2015
Februar 2015
Februar 2015
Februar 2015
Februar 2015
Februar 2015
Februar 2015
Februar 2015