Selskabets hovedformål er at etablere og drive energiforsyningsanlæg og distribuere energi i forsyningsområdet.


Selskabet skal tilstræbe at energi produceres på vedvarende energikilder i den udstrækning økonomi og teknisk robusthed gør det attraktivt.Februar 2015
Februar 1015
Februar 2015
Februar 2015
Februar 2015
Februar 2015
Februar 2015
Februar 2015
Februar 2015
Februar 2015
Februar 2015
Februar 2015
Februar 2015
Februar 2015
Februar 2015
Februar 2015