Energibesparelser

Den energibesparelse, der opnås ved konvertering til Føns Nærvarme,

tilhører, jvf. leveringsaftale selskabet.


I øvrigt henvises til energistyrelsen, for yderligere energibesparende tiltag der kan udløse tilskud.


Energibesparelser opnås f.eks. ved:


Alle former for isoleringsopgaver

Udskiftning af ældre vinduer til energiglas eller energiruder

Opsætning af solfangere

Installation af jord- eller solvarme

Udskiftning af kedel/fyr med et nyt og mere energieffektivt fyr

Opsætning af varmepumper

Samt de fleste former for renoveringer, hvor energiforbruget nedsættes


Læs mere om Energistyrelsens retningslinier i bekendtgørelsen om energispareydelser i net og distributionsvirksomheder.


Føns Nærvarmes kvalitetssikringssystem er udarbejdet for at håndtere vores arbejde med realisering af energispareforpligtelsen og sikre, at vi lever op til kravene, der følger af Energispareaftalen af 16. december 2016.


Vi benytter Dansk Fjernvarmes kvalitetssikringssystemsskabelon, der er en tilretning af den af Energistyrelsen udgivne skabelon, som kan findes på Energistyrelsens hjemmeside, www.ens.dk. 


En kopi af skabelonen kan hentes her.