Priser

For at kunne modtage varme fra Føns Nærvarme a.m.b.a. skal du betale en tilslutningsafgift.

 


Priser


Med effektuering pr. 1. april 2023 er vores varmepriser revideret. De er fordelt mellem et fast bidrag, en målerafgift og en forbrugsafgift.

 


Fast bidrag:

 

Afgiften pr. kvadratmeter udgør: kr. 55,00 kroner pr kvadratmeter BBR areal.

 

Indeholder boligen uopvarmede bygninger, lofter eller lignende kan de søges fritaget for fast afgift. Det er bestyrelsen der er myndighed her.

En fritagelse kan senere laves om, f.eks i forbindelse med, at den uopvarmede boligdel/bygning udstyres med varmekilder.

 

I prisen der opkræves pr kvadratmeter boligareal på BBR er indeholdt provisionen der skal betales på vores kommunegaranti.


Målerafgift:


Afgiften udgør pr. måler kr. 600,00 pr. kvartal.

 


Forbrugsafgift:

 

Energiforbruget (aflæst på boligens varmemåler): kr. 1.554,00 pr. forbrugt megawattime, første kvartal 2024.

Pr. 01.04.24 er prisen kr. 1.150,00 pr. forbrugt megawatttime.

 


Tilslutningsafgift:


Kontakt os for priser om tilslutning.


Øvrige priser:


Kan hentes her.