Generalforsamlinger

Generalforsamlinger

Læs referaterne herunder...


Referat

Her kan du finde generalforsamlings referater og præsentationer fra møderne.

Generalforsamling 17. juni 2024

Ekstraordinær generalforsamling 24.07.2023

Generalforsamling 2023

Ekstraordinær generalforsamling 08.02.2023

Generalforsamling 2022

Generalforsamling 2021 & 2020

Generalforsamling 2020

Ordinær generalforsamling, den 24. april 2019

 • Indkaldelse
 • Årsrapport 2018 - BDO
 • Referat
 • Slide fra generalforsamlingen
 • Indkomne forslag:

  Til formanden og bestyrelsen for Føns Nærvarme a.m.b.a.


  Vi anmoder om, at der ved den kommende generalforsamling i Føns Nærvarme a.m.b.a. - som efter sigende afholdes den 23. april 2019 - under dagsordenens pkt. 6 behandles følgende forslag, idet der bl.a. henvises til Energistyrelsens håndbog: Fjernvarmeprisen - rigtig første gang:


    Bestyrelsen indfører følgende tilføjelse til Almindelige Bestemmelser - AB - for Føns Nærvarme a.m.b.a., pkt. 4.3:

       "Varsel om ændringer af tariffer skal udsendes mindst 3 måneder før de træder i kraft".


  Bestyrelsens bedes snarest bekræfte, at I har modtaget denne mail.


  Med venlig hilsen

  Anne Lise og Erik Olsen


Ordinær generalforsamling, den 5. april 2018

Indkaldelse

Årsrapport fra BDO

Referat

Oplæg PowerPoint


Ordinær generalforsamling, den 6. april 2017

Indkaldelse

Referat

Årsrapport fra BDO


Ordinær generalforsamling, den 7. april 2016

Indkaldelse

Referat

Årsrapport fra BDO

Budget 2016

Anlægsregnskab og investeringsbudget 2016


Ordinær generalforsamling, den 25. marts 2015

Indkaldelse

Referat

Præsentation fra generalforsamlingen

Referat fra forbrugermøde

Præsentation fra forbrugermødet


Ekstraordinær generalforsamling og andelshaver møde, den 26. november 2014.

Referat

Præsentation


Ekstraordinær generalforsamling, den 9. april 2014.

Referat

Præsentation


Stiftende generalforsamling, den 9. oktober 2013.

Referat