Fjernaflæsning

Fjernaflæsning

Årsaflæsning


I juli måned har de første forbruger modtaget varme i et år. For at få et overblik over om de indmeldte forbrug passer med de faktiske forbrug, vil vi lave en opgørelse på alle forbrugere, når de har modtaget varme i ca. et år.


I vil efter aflæsningen modtage et overblik over jeres eget forbrug.

Afregningen vil blive medtaget på regningen for 4. kvartal 2016.


Fremadrettet vil der foretages årsaflæsning til årsskifte og afregnes på regningen i 1. kvartal. Første gang i 2018.


Aflæsning af målere


Målerne kan fjernaflæses. Til dette formål har vi en lille sonde som modtager signal fra jeres UNIT, når den er tæt nok på.


I vil derfor opleve, at vi en gang i mellem kører rundt i Føns og aflæser. Hos enkelte af jer kommer vi lige op og vender i indkørslen.